Christen ( willen ) zijn en Piercings dan?..

Versier je lichaam, oftewel doe gewoon wat je leuk vindt ! deel 2
Henna
Permanente Make-up of Micropigmentation
Je gebit versieren
Nieuws en Wetgeving over Piercings en Tattoos
Christen ( willen ) zijn en Piercings dan?..
Versier je lichaam met Piercings
Dermal Anchor Piercing
Scalpelling en Stretching
Pocketing
Contact

  Peter Cetera ( Chicago): Glory of love.midi

Tonight it's very clear
As we're both lying here
There's so many things I want to say
I will always love you
I would never leave you alone

Sometimes I just forget
Say things I might regret
It breaks my heart to see you crying
I don't wanna lose you
I could never make it alone

I am a man who will fight for your honor
I'll be the hero you're dreaming of
We'll live forever
Knowing together that we
Did it all for the glory of love

You'll keep me standing tall
You'll help me through it all
I'm always strong when you're beside me
I have always needed you
I could never make it alone

I am a man who will fight for your honor
I'll be the hero you've been dreaming of
We'll live forever
Knowing together that we
Did it all for the glory of love

Just like a knight in shining armor
From a long time ago
Just in time I will save the day
Take you to my castle far away

I am a man who will fight for your honor
I'll be the hero you're dreaming of
We're gonna live forever
Knowing together that we
Did it all for the glory of love

We'll live forever
Knowing together that we
Did it all for the glory of love

We did it all for love
We did it all for love
We did it all for love
We did it all for love


rebekkaizaak2.jpg

Genesis hoofdstuk 24

1Abraham was een oud man geworden en de HERE had hem in alle opzichten gezegend.

 2Op een dag zei Abraham tegen zijn rentmeester, die ook zijn oudste dienaar was:

 3"Zweer bij de HERE, de God van hemel en aarde, dat je mijn zoon niet zult laten trouwen met een meisje uit deze streek, een Kanašnitische.

 4Je moet naar mijn geboorteland gaan, naar mijn familie en daar een vrouw voor hem zoeken."

 5"En als ik geen meisje vind die dat hele eind wil reizen om te trouwen?" vroeg de dienaar. "Moet ik Isašk dan terugbrengen naar het land waar u vandaan bent gekomen?"

 6"Nee", waarschuwde Abraham, "dat mag je onder geen beding doen;

 7de HERE, de God van de hemel, heeft mij uit mijn geboorteland bij mijn familie weggeroepen om mij en mijn nakomelingen dit land te geven. Hij zal een engel voor je uit sturen en ervoor zorgen dat je daar een meisje vindt dat met Isašk kan trouwen.

 8Als het je niet lukt, ben je van je eed ontslagen. Maar je mag mijn zoon nooit daarheen brengen."

 9De dienaar zwoer dat hij Abrahams opdracht zou uitvoeren.

 10Hij nam tien kamelen mee, belaadde die met het beste en mooiste van de eigendommen van zijn meester en reisde naar Irak (A), de woonplaats van Nahor.

 11Hij stopte bij een waterput net buiten de stad en liet de kamelen neerknielen. Het was tegen de avond en de vrouwen van de stad zouden zo komen om water te putten.

 12"Och HERE, God van mijn meester", bad hij, "wees goed voor mijn meester Abraham en laat mijn opdracht slagen.

 13Ik sta hier bij de waterput en de vrouwen van de stad zullen zo water komen halen.

 14Laat het alstublieft zo zijn dat het meisje aan wie ik vraag: 'Kunt u mij iets te drinken geven?' dat doet en gelijk aanbiedt ook de kamelen te drenken. Laat dat het meisje zijn dat U voor Isašk hebt uitgezocht. Dan weet ik wat U wilt."

 15-16 Terwijl hij nog met de HERE sprak, naderde een mooi jong meisje met een waterkruik de put en haalde water. Zij was de dochter van BethuŽl, de zoon van Nahor en Milka.

 17De dienaar liep snel naar haar toe en vroeg of zij hem iets te drinken wilde geven.

 18"Natuurlijk, meneer", zei zij en haalde vlug de kruik van haar schouder om hem te drinken te geven.

 19Toen zei ze: "Ik zal voor uw kamelen ook water putten, net zoveel tot ze genoeg hebben."

 20Ze leegde haar waterkruik in de drinkbak voor de kamelen en liep terug naar de put om meer water te halen. Dat deed ze net zolang tot de kamelen genoeg hadden.

 21De dienaar zei niets en keek alleen opmerkzaam toe of zij haar werk afmaakte. Dan zou hij weten of zij het was die de HERE had uitgezocht.

 22Toen de kamelen hadden gedronken, haalde de dienaar een gouden ring van zes gram en twee gouden armbanden van elk 120 gram voor haar tevoorschijn.

 23"Van wie bent u een dochter?" informeerde hij. "Denkt u dat uw vader genoeg ruimte heeft om ons deze nacht onderdak te geven?"

 24"Mijn vader is BethuŽl, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor", antwoordde het meisje.

 25"Wij hebben genoeg stro en voer voor uw kamelen en er is ook een kamer voor gasten."

 26De dienaar stond een ogenblik met gebogen hoofd en wierp zich toen neer voor de HERE.

 27"Dank U, HERE God van mijn meester Abraham, voor Uw trouw en goedheid en dat U mij rechtstreeks naar de familie van mijn meester hebt geleid."

 28Het meisje liep vlug naar huis en vertelde alles aan haar moeder.

 29-30 Toen haar broer Laban de ring en de armbanden om zijn zusters polsen zag, haastte hij zich naar de waterput, waar de man nog steeds bij zijn kamelen stond en zei tegen hem:

 31"Kom mee naar ons huis, mijn vriend. (B) U staat hier nog te wachten, terwijl wij al een kamer voor u hebben klaargemaakt en een plaats voor uw kamelen hebben ingeruimd!"

 32De man ging met Laban mee naar huis en deze gaf hem stro en voer voor de kamelen en water, zodat de kamelendrijvers hun voeten konden wassen.

 33Daarna gingen zij aan tafel. De dienaar weigerde echter te eten. "Voordat ik eet, wil ik eerst vertellen waarom ik hier ben", zei hij. Laban stemde toe.

 34"Ik ben de dienaar van Abraham", begon de man zijn verhaal,

 35"en de HERE heeft mijn meester rijk gezegend, zodat hij een rijk en bekend man is geworden. De HERE gaf hem veel schapen en runderen, goud en zilver, slaven en slavinnen en kamelen en ezels.

 36Sara, de vrouw van mijn meester, heeft hem op hoge leeftijd nog een zoon gegeven, die al zijn bezittingen zal erven.

 37Mijn meester heeft mij laten zweren dat ik geen vrouw voor zijn zoon zou zoeken onder de Kanašnitische meisjes,

 38maar naar zijn geboorteland zou gaan, naar zijn familie, om daar een meisje te zoeken dat zijn vrouw zou kunnen worden.

 39'Maar als ik nu geen meisje kan vinden dat wil meegaan?' vroeg ik hem.

 40'Zij zal met je meegaan

 41Als mijn familie het meisje echter niet wil laten gaan, ben je van je eed ontslagen.'

 42Welnu, toen ik vanmiddag bij de waterput aankwam, heb ik gebeden en God gevraagd: 'Och HERE, God van mijn meester Abraham, als U mijn opdracht wilt laten slagen, leidt U mij dan zo:

 43Ik sta hier bij de waterput. Ik zal tegen het eerste meisje dat water komt halen, zeggen: geef mij alstublieft wat te drinken!

 44En dan zal zij antwoorden: Natuurlijk! En ik zal ook water putten voor uw kamelen! Laat dat het meisje zijn, dat U hebt uitgezocht voor de zoon van mijn meester'.

 45Terwijl ik dit zei, kwam Rebekka eraan met haar waterkruik op haar schouder. Ze liep naar de put en liet de kruik zakken om water te halen. Ik zei tegen haar: 'Mag ik wat water van u?'

 46Zij haalde de kruik van haar schouder, gaf mij te drinken en zei: 'Natuurlijk meneer, en ik zal uw kamelen ook te drinken geven!' En dat deed ze!

 47Toen vroeg ik haar: 'Van wie bent u een dochter?' en zij vertelde mij: 'Mijn vader is BethuŽl, de zoon van Nahor en zijn vrouw Milka'. Daarom gaf ik haar de ring en de armbanden.

 48Toen heb ik de HERE, de God van mijn meester Abraham, gedankt en geprezen, omdat Hij mij de dochter van mijn meesters broer had aangewezen als vrouw voor zijn zoon.

 49Nu wil ik echter graag uw beslissing horen: ja of nee. Dan weet ik waar ik aan toe ben en wat ik moet doen."

 50Laban en BethuŽl antwoordden: "Het is duidelijk dat de HERE hier de hand in heeft, dus wat moeten wij nog zeggen?

 51Neem haar maar mee en laat haar de vrouw van uw meesters zoon worden, want zo wil de HERE het."

 52Bij dat antwoord viel Abrahams dienaar op de knieŽn voor de HERE.

 53Daarna haalde hij zilveren en gouden sieraden en prachtige kleren voor Rebekka. Ook haar moeder en haar broer kregen kostbare geschenken.

 54Toen werd er gegeten en overnachtte het hele gezelschap daar. De volgende morgen zei de dienaar: "Ik zou nu graag teruggaan naar mijn meester."

 55"Maar we willen Rebekka nog graag een dag of tien bij ons houden", protesteerden haar moeder en haar broer, "daarna kan zij met u meegaan."

 56"Houd u mij alstublieft niet op", pleitte de dienaar, "nu de HERE mijn opdracht heeft laten slagen, wil ik het mijn meester graag gaan vertellen."

 57"Wel", zeiden zij, "we zullen het meisje vragen wat zij ervan denkt."

 58Dus riepen zij Rebekka erbij. "Wil je met deze man meegaan?" vroegen zij haar. En zij antwoordde: "Ja, ik zal met hem meegaan."

 59Toen namen zij afscheid van Rebekka en zegenden haar met de woorden:

 60"Onze zuster, moge jij de moeder van miljoenen worden en mogen je nakomelingen al hun vijanden overwinnen."

 61Rebekka en de vrouw die haar als baby verzorgde en de andere dienaressen zadelden hun kamelen en gingen met Abrahams dienaar mee.

 62In de tussentijd was Isašk, die in de Negeb woonde, naar de bron Lachai-RoÔ gereisd.

 63Op een avond liep hij buiten om rustig te kunnen bidden en nadenken. Toen zag hij in de verte kamelen aankomen.

 64Ook Rebekka had Isašk gezien en liet zich van haar kameel glijden.

 65"Wie is die man die ons door de velden tegemoet komt?" vroeg zij de oude dienaar. "Dat is de zoon van mijn meester", was zijn antwoord. Daarop liet Rebekka haar sluier voor haar gezicht vallen.

 66De dienaar vertelde Isašk toen het hele verhaal.

 67Isašk nam Rebekka met zich mee naar zijn moeders tent en zij werd zijn vrouw. Isašk ging van haar houden en vond zo troost na de dood van zijn moeder.

 

In de engelse vertaling van bovenstaand hoofdtuk, staat tevens:

47 "I asked her, 'Whose daughter are you?'
      "She said, 'The daughter of Bethuel son of Nahor, whom Milcah bore to him.'
      
"Then I put the ring  in her nose and the bracelets on her arms, 48 and I bowed down and worshiped the LORD. I praised the LORD, the God of my master Abraham, who had led me on the right road to get the granddaughter of my master's brother for his son. 49 Now if you will show kindness and faithfulness to my master, tell me; and if not, tell me, so I may know which way to turn."

Bron: http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=1&chapter=24&version=30

 
VOETNOOT:
 
In de Statenvertaling en de leidse vertaling; de Willibrordusvertaling enzovoort, komt het woord: "neusring" niet voor in het boek Genesis-Hoofdstuk 24, vers 22.
 
In andere talen, bijvoorbeeld in het engels wordt in Hoofdstuk 24, vers 22 gesproken over : "een ring"
Ook over een "hoofdversiering".
Ook in het duits, wordt de naam "neusring" niet expliciet genoemd!
 
Dit zou het hele verhaal over de neusring van Rebecca, onderuit kunnen halen.
Echter er zijn ook genoeg vertalingen, die wel over een neusring spreken.
Armeens of Grieks of Latijn, heb ik nooit gestudeerd, maar als iemand de zuivere vertaling vanuit de oorspronkelijk boekrol voor mij heeft, dan zou dat eindelijk zekerheid geven!
 
 
Voorbeelden:
 
22 En het geschiedde, als de kemelen voleindigd hadden te drinken, dat die man een gouden voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel, en twee armringen aan haar handen, welker gewicht was tien sikkelen gouds.
 
22
When the camels had finished drinking, the man took out a gold ring weighing half a shekel, which he fastened on her nose, and two gold bracelets weighing ten shekels, which he put on her wrists.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis%2024-29&version=9;

22And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold;

http://www.carm.org/kjv/Gen/Gen_24.htm

22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold;

http://www.hope.edu/bandstra/BIBLE/GEN/GEN24.HTM

22 When the camels had finished drinking, the man took a gold nose-ring weighing a half shekel, and two bracelets for her arms weighing ten gold shekels, 

http://www.christnotes.org/bible.php?q=Genesis+24&ver=kjv

22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring [2] of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold

[2] 24:22 earring: or, jewel for the forehead

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/24.html

22 En het geschiedde, als de kemelen voleindigd hadden te drinken, dat die man een gouden voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel, en twee armringen aan haar handen, welker gewicht was tien sikkelen gouds.

http://www.bibel-online.net/buch/01.1-mose/24.html

22 Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Stirnreif, sechs Gramm schwer, und zwei goldene Armreifen fŁr ihre Hšnde, hundertundzwanzig Gramm schwer

Op de homepage van website 1 ( http://frederikdegraaff.tripod.com )
heb ik iets beloofd:
Ik zou nog wat dieper ingaan op een mogelijk persoonlijk dilemma, namelijk "Christen (willen) zijn en Piercings."
 
Even naar beneden scrollen a.u.b.

 
 
 
 
 UB40 / I can't help falling in love.midi

 
Een dilemma? 
Namelijk "Christen (willen) zijn en Piercings?"

 
Ik kan een hele filosofie gaan houden over dit mogelijke dilemma, maar de Evangelische Omroep, heeft een artikel op het web gezet, dat eigenlijk aardig verwoord, hoe ik er tegenover sta.
 

 
Door mij bewerkt artikel van de Evangelische Omroep.
 
 
Je zou jezelf de vraag kunnen stellen:
 
Mag ik als christen een ‘piercing’ hebben?
Dezelfde vraag kun je jezelf stellen wat betreft het laten zetten van een tatoeage.
 
Wat zou God daarvan vinden?
 
Jezelf versieren is OK, maar tot bepaalde hoogte. Je lichaam ‘verminken’ is niet OK, want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest.
 
Maar waar ligt de grens?
 
Ligt het antwoord op deze vraag, wel in de ethiek of filosofie?
Wat mij betreft is dit namelijk helemaal niet relevant.
 
Je kunt ethisch of filosofisch wel een mening vormen, maar dan nog heeft God ons zijn eigen wetten gegeven en heeft Jezus deze wetten in het boek Mattheus in zijn bergrede nog eens aangescherpt.
 
Ik denk, dat je in de Bijbel vele passages zult vinden, die je richting kunnen geven, echter door er met God over van gedachten te wisselen, dus ťťn op ťťn, geeft de oplossing.
 
Verder kun je je bezig houden met een aantal vragen als:
Wat zijn je piercing-motieven?
Doe je het puur om dat je het mooi vindt (versiering dus)?
Doe je het om je af te zetten tegen anderen (provoceren) ?
Heb je die piercing(s) nodig om jezelf te kunnen zijn ?
In Gods ogen ben je niet meer of minder als je piercings hebt.

Wees eerlijk naar jezelf toe en check je eigen motieven. De volgende overwegingen kunnen je daarbij helpen:
Hier volgen wat bijbelteksten:
 
-Of je nu eet of drinkt, of wat je ook doet, doe het alles ter ere van God en geef geen aanstoot (1 Kor.10:31-33). Zie ook laatste puntje.
 
-Doe je best om bescheiden te zijn in de manier waarop je je presenteert (1 Tim.2:9)
Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen, voor jongens en voor meiden.
De Bijbel laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat persoonlijke versiering OK is (zie bv Gen.24:22-48, Esther 8:15). Zolang de versiering maar niet een verering van jezelf wordt/is. Paulus doelt daar ook op wanneer hij ons oproept om ons bescheiden, zedig, niet-aanstootgevend te kleden, ook wat betreft sieraden (1 Tim.2:9-11, 1Petrus 3:3-6).
 
Ja, maar waar ligt de grens ? Dat is een lastige. Tenminste, als het om details gaat. In grote lijnen kunnen we allemaal wel bedenken wat zedig is en wat niet.
Houdt gewoon rekening met elkaar. 
 
-Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1 Kor.3:16, 1 Kor.6:19. 2 Kor.6:16).
Laat dit uitgangspunt je ook helpen bij het leggen van grenzen wat betreft piercings.
Een piercing hebben hoeft niet te betekenen dat je Gods tempel onteert, maar overdrijf niet.
Dat heeft weer te maken met je motieven, met je hart, want niet dat wat je lichaam ingaat maakt iemand onrein, maar dat wat je  lichaam uitkomt (Matt.15:11).
 
-Sommige christenen hebben een piercing om daarmee een bepaalde doelgroep makkelijker te kunnen bereiken met Gods Waarheid, andere christenen dragen een piercing omdat ze het gewoon mooi en cool vinden. Weet jij van jezelf welke motivatie jij hebt ?
 
-Overleg gewoon met God over je keuze.
Vraag Hem om hulp wanneer je je eigen motieven onderzoekt.
 
-In Titus 3:9 zegt Paulus dat we strijd over de wet moeten nalaten. Het is zinloos om te discussieren over wel of geen varkensvlees, wel of geen bakkebaard, wel of geen piercing.
 
De wet was er om te laten zien dat niemand zonder zonden is. Jezus kwam met een nieuwe wet, de wet van Gods genade (Rom.7/8). Niets is inzichzelf onrein (Rom.14:14), maar Paulus roept jou en mij op om met de ‘christelijke vrijheid’ die wij hebben geen aanstoot te geven (Rom.14/15).
Dit zou kunnen inhouden voor je,  dat je je piercings uit doet als je naar de kerk gaat.
 
Als christenen moeten we onze aanval niet richten op een ‘broeder of zuster’ met een piercing hier of daar.
We moeten onze aandacht er op richten om mensen die God nog niet kennen te bereiken met Zijn Goede Nieuws ! 

http://www.eo.nl/portals/themes/article.jsp?theme=5748847&article=3181670&portal=5678911


OK, dus geen kant en klaar JA/NEE antwoord, waar het om motieven of verzen uit de Bijbel gaat.
 
Belanden we bij lingua bifida en scarification en de verdere hoofdstukken in mijn site, dan moge het duidelijk zijn, dat ik dit vanuit mijn overtuiging niet kan verdedigen, echter zoals gezegd, ben ik niet degene en zijn er ook geen andere schepsels op aarde, die een oordeel mogen vellen.
Aan de andere kant denk ik ook: wie is die mens in dat aardse lichaam.
 
Mijn advies: Vraag het God zelf en hij zal je antwoord in welke vorm ook, geven.

Beste Lezer of  lezeres, laat jij eens horen wat jij er van vindt.
 
mail me maar:  f.c.de.graaff@hetnet.nl
 
 

freakylove.jpg

   Dr Hook: Sharing the night together

Deze website is hoognodig aan een opknapbeurt toe ( afbeeldingen weg e.d. ) Ik doe mijn uiterste best, om binnen afzienbare tijd de site weer op orde te krijgen.

Footer:

 

Wil je naar site nummer 1, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over lichaamsversieringen van Oervolkeren in de hele wereld, Make-up, PoŽzie enzovoort, kortom Lichaamsversieringen die eigenlijk binnen een paar tellen te verwijderen zijn.

 

mursihttpcestovanikamdatacomimgfotkyvelke2398vjpgw180h270.jpg

Wil je naar site nummer 2, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Piercings, Micro-pigmentation enzovoort, kortom lichaamsversieringen die in afzienbare tijd verwijderen of  te verwijderen zijn. Let op: daar ben je nu!

freakylove20smalljpgw180h135.jpg

Wil je naar site nummer 3, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Tattoos, Scarification, kortom lichaamsversieringen voor het leven.

7jpgw180h270.jpg